Nilsson.noUngdommer som velger yrkesfagutdanning har gode kort på hånden

Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har gode kort på hånden

Flinke fagarbeidere er allerede og vil fortsatt være svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Lærlinger er vår viktigste kilde til rekruttering. Det handler både om læring av fag, men også om å lære den kulturen vi har i bedriften. Vi ønsker medarbeidere som jobber etter vår elektro-standard, og den beste måten å lære dette på er å starte som lærling her, sier administrerende direktør i Elektrogruppen, Einar Jørgensen.

– Kompetanse er en av nøklene til suksess. Derfor prioriterer vi å rekruttere motiverte og flotte ungdommer som ønsker utvikling og læring gjennom å være lærlinger. Vi tilbyr trygg og tett oppfølging slik at hver enkelt får spesialisert seg innen sitt fagfelt. De får ferdigstilt utdannelsen sin her hos oss og dermed muligheten til å bli dyktige fagarbeidere, sier Jørgensen.

Etter to år med videregående opplæring i skole gjenstår det to og et halvt år som lærlinger hos oss før det til slutt resulterer i fagbrev. Forhåpentligvis også ansettelser av dyktige medarbeidere, sier Jørgensen.

– Søk om lærlingeplass i Elektrogruppen.

Stort press i jobbmarkedet skaper rift om flinke rørleggere og elektrofagarbeidere – som automatikere, telekommunikasjonsmontører og elektrikere – for å nevne noen. Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har derfor gode kort på hånden.

Vi er på jakt etter deg som ønsker å utvikle din faglige kompetanse og jobbe i en spennende bedrift i vekst. Vi kan tilby et godt miljø, med utfordrende oppgaver hvor du får prøvd deg innenfor faget. Etter endt fagbrev er det svært gode muligheter for en fast ansettelse og videre utvikling i bedriften. Du kan bli med på laget vårt som teller over 640 dyktige medarbeidere. Nilsson er en del av Elektrokonsernet som ble etablert for over 70 år siden, og hovedkontoret ligger i Energihuset i Bodø.

Ta kontakt med
Richard Bjørklund Jensen
richard.bjorklund.jenssen@nilsson.no
tlf. +4797989568

Samfunnsansvar

Å bidra i utdanningen av fremtidens fagarbeidere er et viktig og givende satsningsområde for Elektrogruppen. Vi tar i mot lærlinger og utplasseringselever innenfor alle våre tjenesteområder, overalt hvor vi har virksomhet.

Elektrogruppen er en av Nord-Norges største opplæringsbedrifter og har til enhver tid i overkant av 100 lærlinger fordelt på fagområdene elektrikerfaget, automasjon, telekommunikasjon, alarm/ sikkerhet og rørleggerfaget.

Jørgensen poengterer at det også er en viktig samfunnsoppgave å gi ungdommer og voksne muligheten til å fullføre fagutdannelsen, og at de som kommer til bedriften også er med på å skjerpe kompetansen innad.

– Les mer om samfunnsansvar i Elektrogruppen.

– Det er unge mennesker som har fått den digitale kompetansen med morsmelka, som kommer inn til oss med tusen spørsmål, er entusiastiske og energiske med ny giv. Dermed gir de også mye tilbake, sier Jørgensen.

Lær av de beste!

Som lærling i Elektrogruppen settes du sammen med våre erfarne fagarbeidere som tilrettelegger for en variert og trygg arbeidshverdag med verdifull støtte under hele lærlingetiden.

Vi i Elektrogruppen legger tilrette for at du som lærling skal ha alle forutsetninger for å utvikle deg og din kompetanse gjennom å ta del i utfordrende og spennende prosjekter, så vel som variert servicearbeid mot privatmarkedet. Du lærer av de beste!

– Les også «Lærlinger er vår viktigste kilde til rektruttering».