Elektrogruppen utvikler morgendagens ledere gjennom BAS-skolen

Elektrogruppen, med sin mangeårige historie, investerer i morgendagens lederskap gjennom BAS-skolen ved Elektroakademiet, som forbereder de nye generasjonene for fremtiden.