Nilsson.noNy administrerende direktør i rørleggerbedriften Nilsson AS

Ny administrerende direktør i rørleggerbedriften Nilsson AS

Andreas Lillejord er fra starten av August 2020 ansatt som ny administrerende direktør i Nilsson AS. Lillejord er i dag prosjektleder i samme selskap.

Jøran Martinussen som fram til i dag har vært administrerende direktør, har etter eget ønske bedt om å få gå over til stillingen som senior prosjektleder.

«Det har vært viktig for styret at selskapet får på plass en ny leder som har bransjekunnskap», sier konsernsjef Einar Jørgensen.

Andreas har arbeidet som prosjektleder i Nilsson siden 2017 og før det var han 10 år i rørleggerbedriften K. Lund i Trondheim. Andreas er utdannet fagskoleingeniør innen VVS fra Fagskolen Innlandet. Han har de siste årene vært prosjektleder for noen av de største kontraktene Nilsson har arbeidet med.

«Vi er svært tilfredse med å få Andreas som ny leder. Med sin kunnskap, erfaring og pågangsmot er vi overbevist om at han vil lykkes», avslutter Jørgensen.


Nilsson AS er en datterbedrift i det privateide konsernet Elektro AS. Elektro AS ble etablert for snart 75 år siden og konsernet er en av landets største privateide tekniske entreprenørfirma med 640 medarbeidere innen alle fagområder i elektro-, VVS- og ventilasjons-faget.

Nilsson AS leverer produkter og tjenester til offentlig og privat næringsliv, industri og privatmarkedet. Produktene og tjenestene omfatter VVS-installasjoner, industrianlegg, sprinkler, varmepumper og vannbåren varmeanlegg. Selskapet feirer 95 års jubileum til neste år. Nilsson AS har ca. 60 ansatte og to søsterbedrifter i Mo i Rana og Sortland/Andenes. Totalt sysselsetter Nilsson-bedriftene ca 125 ansatte og en av Nord-Norges største rørleggerbedrifter.