Nilsson rørlegger lærling fikser rør under vask.

Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har gode kort på hånden

Nilsson.noNyhet

Nyhet

Automatisk utdrag tekst.

– Kompetanse er en av nøklene til suksess. Derfor prioriterer vi å rekruttere motiverte og flotte ungdommer som ønsker utvikling og læring gjennom å være lærlinger. Vi tilbyr trygg og tett oppfølging slik at hver enkelt får spesialisert seg innen sitt fagfelt. De får ferdigstilt utdannelsen sin her hos oss og dermed muligheten til å bli dyktige fagarbeidere, sier Jørgensen.

Etter to år med videregående opplæring i skole gjenstår det to og et halvt år som lærlinger hos oss før det til slutt resulterer i fagbrev. Forhåpentligvis også ansettelser av dyktige medarbeidere, sier Jørgensen.

– Søk om lærlingeplass i Elektrogruppen.

Stort press i jobbmarkedet skaper rift om flinke rørleggere og elektrofagarbeidere – som automatikere, telekommunikasjonsmontører og elektrikere – for å nevne noen. Ungdommer som velger yrkesfagutdanning har derfor gode kort på hånden.

Vi er på jakt etter deg som ønsker å utvikle din faglige kompetanse og jobbe i en spennende bedrift i vekst. Vi kan tilby et godt miljø, med utfordrende oppgaver hvor du får prøvd deg innenfor faget. Etter endt fagbrev er det svært gode muligheter for en fast ansettelse og videre utvikling i bedriften. Du kan bli med på laget vårt som teller over 640 dyktige medarbeidere. Nilsson er en del av Elektrokonsernet som ble etablert for over 70 år siden, og hovedkontoret ligger i Energihuset i Bodø.

Ta kontakt med
Richard Bjørklund Jensen
richard.bjorklund.jenssen@nilsson.no
tlf. +4797989568

Samfunnsansvar

Å bidra i utdanningen av fremtidens fagarbeidere er et viktig og givende satsningsområde for Elektrogruppen. Vi tar i mot lærlinger og utplasseringselever innenfor alle våre tjenesteområder, overalt hvor vi har virksomhet.

Elektrogruppen er en av Nord-Norges største opplæringsbedrifter og har til enhver tid i overkant av 100 lærlinger fordelt på fagområdene elektrikerfaget, automasjon, telekommunikasjon, alarm/ sikkerhet og rørleggerfaget.

Jørgensen poengterer at det også er en viktig samfunnsoppgave å gi ungdommer og voksne muligheten til å fullføre fagutdannelsen, og at de som kommer til bedriften også er med på å skjerpe kompetansen innad.

– Les mer om samfunnsansvar i Elektrogruppen.

– Det er unge mennesker som har fått den digitale kompetansen med morsmelka, som kommer inn til oss med tusen spørsmål, er entusiastiske og energiske med ny giv. Dermed gir de også mye tilbake, sier Jørgensen.

Lær av de beste!

Som lærling i Elektrogruppen settes du sammen med våre erfarne fagarbeidere som tilrettelegger for en variert og trygg arbeidshverdag med verdifull støtte under hele lærlingetiden.

Vi i Elektrogruppen legger tilrette for at du som lærling skal ha alle forutsetninger for å utvikle deg og din kompetanse gjennom å ta del i utfordrende og spennende prosjekter, så vel som variert servicearbeid mot privatmarkedet. Du lærer av de beste!

– Les også «Lærlinger er vår viktigste kilde til rektruttering».


To Nilsson ansatte jobber.

Felles fokus på serviceavtaler og internkontroll i Elektrogruppen

Nilsson.noNyhet

Nyhet

Automatisk utdrag tekst.

Markedsanalyser både før og etter Corona traff oss, peker på at servicemarkedet er lønnsomt og mindre utsatt for svingninger. Innføringen av systemet i stadig flere bedrifter åpner derfor for vekst i et viktig satsningsområde for oss. Systemet har i den tiden det har vært i bruk vist umiddelbar effekt i form av bedre kontroll internt, og ikke minst fornøyde kunder.

Internkontroll er forebygging, og skal man forebygge må man vite status. Det er viktig for sikkerheten, og det er godt for lommeboken. Vi utfører nå kontroller, administrerer avvik og lager rapporter direkte fra telefon eller nettbrett. Vi som kontrollør, og kunden selv, får tilgang til et dashboard og automatisk varsling for kontroller som er planlagt eller utført, oppdagede avvik og kostnaden med å få de utbedret. Avvikene dokumenteres effektivt og grundig med avviksbilder, kontrollpunkter, kritikalitet, forslag til utbedring og anbefalt frist.


Vi støtter TV-aksjonen og auksjonerer bort en elektriker og en rørlegger for en dag!

Nilsson.noNyhet

Nyhet

Automatisk utdrag tekst.

Våre rørleggere er i daglig nærkontakt med vann, både det som kommer inn og det som går ut igjen. Heldigvis er det meste av avløpsvann “rent og pent”, men ikke alt. Selv om vi kanskje ikke tenker over det i hverdagen, skylles store mengder plastavfall ut med avløpsvannet og havner i havet. Dette må vi gjøre noe med!

i Elektrogruppen har vi et bevisst forhold til miljø, både på egne- og våre kunders vegne. Vi arbeider hele tiden med nye, smartere og energieffektive løsninger som tilsammen skal bidra til et bærekraftig miljø med færrest mulig fotavtrykk.

Vi tror det nytter å løfte i flokk og at vi sammen kan skape et bedre miljø. Derfor støtter vi årets TV-aksjon og gleder oss over å akusjonere bort en elektriker og en rørlegger for en dag.


Bilde av Andreas Lillejord på grå bakgrunn.

Ny administrerende direktør i rørleggerbedriften Nilsson AS

Nilsson.noNyhet

Nyhet

Automatisk utdrag tekst.

Jøran Martinussen som fram til i dag har vært administrerende direktør, har etter eget ønske bedt om å få gå over til stillingen som senior prosjektleder.

«Det har vært viktig for styret at selskapet får på plass en ny leder som har bransjekunnskap», sier konsernsjef Einar Jørgensen.

Andreas har arbeidet som prosjektleder i Nilsson siden 2017 og før det var han 10 år i rørleggerbedriften K. Lund i Trondheim. Andreas er utdannet fagskoleingeniør innen VVS fra Fagskolen Innlandet. Han har de siste årene vært prosjektleder for noen av de største kontraktene Nilsson har arbeidet med.

«Vi er svært tilfredse med å få Andreas som ny leder. Med sin kunnskap, erfaring og pågangsmot er vi overbevist om at han vil lykkes», avslutter Jørgensen.


Nilsson AS er en datterbedrift i det privateide konsernet Elektro AS. Elektro AS ble etablert for snart 75 år siden og konsernet er en av landets største privateide tekniske entreprenørfirma med 640 medarbeidere innen alle fagområder i elektro-, VVS- og ventilasjons-faget.

Nilsson AS leverer produkter og tjenester til offentlig og privat næringsliv, industri og privatmarkedet. Produktene og tjenestene omfatter VVS-installasjoner, industrianlegg, sprinkler, varmepumper og vannbåren varmeanlegg. Selskapet feirer 95 års jubileum til neste år. Nilsson AS har ca. 60 ansatte og to søsterbedrifter i Mo i Rana og Sortland/Andenes. Totalt sysselsetter Nilsson-bedriftene ca 125 ansatte og en av Nord-Norges største rørleggerbedrifter.