NRA  –  Norsk  Rørallianse AS

NRA s visjon ”sammen om de beste løsningene”

NRAs forretningsidé:
” NRA skal bidra til at deltakerne styrker sin posisjon som de mest konkurransedyktige regionale aktører innen sin bransje, samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå.

NRA skal samtidig bidra til at deltakerne er best rustet til å møte morgendagens utfordringer i form av endrede rammebetingelser og ny konkurransesituasjon.
 
På denne måten skal deltakerne fremstå som de foretrukne samarbeidspartnere for potensielle kunder, og som foretrukne arbeidsgivere. 

Norsk Rørallianse AS (NRA) ble etablert i august 2002 som selskap og deltakereid samarbeids-
organ. NRA er et forpliktende samarbeid mellom noen av de beste, store frittstående regionale norske rørentreprenører, som alle har prosjekt-markedet som hovedsatsingsområde.

Nilsson ble medlem 01.01.2009.

Øvrige deltagerbedrifter og videre info se www.nra.no 

NRA_RGB