Vi kan prosjektere, levere og installere alle typer varme-anlegg, fra små kompaktaggregat til komplekse varmepumpesystemer i nye så vel som eksisterende bygg.
 

Varmepumper henter gratis energi fra omgivelsene

 

Både luft-luft og luft-vann varmepumper henter energi fra uteluften - og og bruker denne til oppvarming av enten luften innendørs (luft-luft) eller til oppvarming av vann (luft-vann). Selv om det er kaldt ute er det mye energi i uteluften. Varmepumper utnytter denne engergien slik at du får en lun og varm bolig.

 

Energibesparende varmepumper

 

En varmepumpe henter gratis energi fra omgivelsene. For hver kWh tilført energi leverer en varmepumpe 3-6 kWh varmeenergi tilbake til din bolig.

 


Luft-luft varmepumper

Luft-luft-varmepumpe er den rimeligste varianten av varmepumper, og den kan enkelt installeres i eksisterende og nye boliger. Luft-luft varmepumpen består av en utedel som henter varme direkte fra uteluften, en (eller flere) innedel(er) som overfører varmen direkte til inneluften og to isolerte rør som forbinder disse delene.

 

En luft/luft-varmepumpe er en svært effektiv måte å redusere energiforbruket i en bolig. Det er flere grunner til at denne typen varmepumpe også blir kalt "komfort-varmepumpe": Varmepumpen skaper omrøring på inneluften slik at varmen spres effektivt, varmepumpen kan fungere som kjøleanlegg om sommeren og den renser luften for støv og pollen.

 

(Kilde: ENOVA - www.enova.no)

 

LUFT-VANN VARMEPUMPER

Boliger med vannbåren gulvvarme eller radiatorer benytter ofte kostbare og lite miljøvennlige energikilder som direkte elektrisitet eller olje. En luft-vann varmepumpe kan med enkle inngrep erstatte disse og gi betydelig lavere oppvarmingskostnader og høye miljøgevinster.

VÆSKE-VANN VARMEPUMPER

Med en jord, fjell eller vann varmepumpe kan du senke oppvarmingskostnadene dine med inntil 80 %

 

Rundt omkring oss finnes energikilder i form av lagret solenergi som vi kan benytte til oppvarming av våre boliger. Men hvordan kan noen få plussgrader gi energi nok til oppvarming av en hel bolig?

 

En investering i varmepumpe for jord, sjø, berg eller grunnvann er en langsiktig investering for lavere oppvarmingsutgifter. Ingen andre alternativer gir like store besparelse. Man regner at en slik investering skal ha betalt seg innen 5-9 år, avhengig av strømpris og størrelsen på huset.

KJØLE OG VARMEBEHOV I NÆRINGSBYGG

Varmepumper har allerede fått stor oppmerksomhet fra eiere av privatboliger, men potensialet for energibesparing ved oppvarming av yrkesbygg - skoler, næringslokaler, kirker, etc. - er naturlig nok større.

 

 

Støtte fra enova

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med. Vi støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Man kan støtte om støtte til feks.