Prosjekt

Vi tilbyr komplette løsninger for ditt sanitær, varme og sprinkleranlegg. Både for eneboliger og næringsbygg. 

 Kulturfabrikken 2013 002  Kulturfabrikken 2013 004  Kulturfabrikken 2013 007

 Service

     

 

2013-10-15 17.57.39  2013-10-15 17.55.54  2013-10-15 09.20.19

 

Demontering, remontering og nymontering av vvs utstyr

Åpning av tette avløp fra kummer, toaletter, vasker og sluk, samt fjerning av slam
og annet løst i avløpsledningene.

Rensing av gamle soilrør.

Med tv-kamera kan vi inspisere innvendig i rørene for å finne ut hvilken tilstand
disse er i, samt avdekke eventuelle skader.

Vannledninger og avløpsrør som har fått skade eller er modne for utskifting påtar
vi oss jobben med å skifte.