Miljøfyrtårn

logo2008_tmbmiljofyrtrn

 

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Nrl

lognrlo

 

  NRL står for Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, og er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. NRL er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening. Organisasjonen ble stiftet i 1913.

Nra

 

 

 

 

NRAs forretningsidé:

” NRA skal bidra til at deltakerne styrker sin posisjon som de mest konkurransedyktige regionale aktører innen sin bransje, samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå.

StartBANK

 

 

 

 

 

 

StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, og ble etablert i tett samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter som et ledd i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Leverandørene blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte, objektive godkjenningskriterier. Oppdragsgivere kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike typer oppdrag.

BNV-Godkjent Våtromsbedrift

 

 

 

 

 

Byggebransjens våtromsnorm, BNV, er et sett retningslinjer utarbeidet av byggebransjen i 1994. Våtromsnormen er frivillige, ikke lovpålagte retningslinjer for hvordan trygge våtrom (dusj, WC, vaskerom) skal bygges for å unngå lekkasjer og fukt. Våtromsnormen er mer utfyllende enn byggeforskriftene, og ble utarbeidet som en konsekvens av at det er større fare for feil under nybygging og renovasjon av våtrom enn andre rom.

 

Boligmappa

 

 

 

 

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere - alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som til en hver tid er registrert som eier - trygt og enkelt.

 

 

 

 

 

Niks AS

Er bedriftshelsetjenesten for Nilsson i Bodø

Arbeidsmedisinsk senter

Er Bedriftshelsetjenesten for Nilsson Haras

Rørfag