Dette er Boligmappa.no

 

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Og akkurat som servicehefte i bilen følger bilen, følger Boligmappa boligen. Det betyr at den kun er tilgjengelig for den som eier boligen.

Hvis du flytter, vil den nye eieren overta Boligmappa fra den boligen du flytter i fra, mens du overtar Boligmappa til den boligen du flytter til. Dermed har du og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen du skal selge, for de som har orden i papirene, får ofte en høyere pris for boligen sin.

Enkelt og brukervennlig.

Tilgjengelig der du er - på pc, nettbrett og mobil.

Boligmappa er gratis og helt uten reklame.

Boligmappa finner du her www.boligmappa.no