Enova gir tilskudd til en rekke energitiltak som fjerning av din gamle oljekjel eller montering av ny væske-vann eller luft-vann varmepumpe.

Mer informasjon om hvilke tiltak som støttes og hvvordan man søker finner du her

 

Følgende Tiltak som ENOVA kan gi tilskudd for, kan vi gi deg pris på:

 

 

Luft-vann varmepumpe

En luft til vann-varmepumpe henter varme fra luften ute. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 10.000 og 20.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en luft til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

Væske-vann varmepumpe

En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann. Denne varmepumpen fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake mellom 20.000 og 30.000 kr, ved å investere i dette tiltaket. Du kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med fjerning av oljekjel og oljetank.

Varmestyringssystem

Et varmestyringssystem tidsstyrer temperaturen i boligen din og sikrer effektiv energibruk når du er hjemme, og når du ikke er til stede. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 4.000 kr, ved å investere i et varmestyringssystem, så lenge systemet kan styre minst tre soner i boligen din. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

Fjerning av oljekjel og tank

Erstatter du en oljekjel med en fornybar varmekilde som varmepumpe eller biovarme, kan du få tilbake penger for fjerning av oljekjel og tank. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10.000 kr, i tillegg til det du får for investeringen i den fornybare varmekilden.

Vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av for eksempel en varmepumpe, biokjel eller solfanger, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilbake opp til 10 000 kr for ombygging til vannbåren varme i en eksisterende bolig. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak.

 

Ta kontakt for ett uforpliktene tilbud!